eLibar   •   ADRIALIBAR   •   POU LIBAR

Yacht training - termini tečajeva

Yacht training - termini tečajeva


Voditelj brodice kategorije B do 30 BT

Organiziranje tečaja po dogovoru

Individualni termini 

 

Voditelj brodice kategorije C do 30 BT

06.-09.09.2019. Rijeka

16.-23.09.2019. Zagreb

20.-23.09.2019. Šibenik

 

Zapovjednik jahte kategorije A do 100 BT

12.-19.09.2019. Rijeka

 

Zapovjednik jahte kategorije B do 500 BT

Upisi u tijeku

 

Celestial Navigation and Ocean Navigation Module

Upisi u tijeku

 

Master Ocean Upgrade Module

Upisi u tijeku

 

JUNIOR STEWARD/ESS

25.-28.10.2019. Šibenik

 

Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3)

07.10.-04.11.2019. Zadar

 

Pomorsko učilište Adria Libar zadržava pravo promjene termina iz opravdanih razloga.

Više na: www.yacht-training.adrialibar.com

  22.08.2019, 09:35h