eLibar   •   ADRIALIBAR   •   POU LIBAR

Adria Libar

Adria Libar


Draga 2, 22000 Šibenik, Hrvatska

Adria Libar d.o.o. pomorski je centar za edukaciju i obuku pomoraca koji djeluje u Šibeniku, Zadru, Splitu, Rijeci i Zagrebu.

ISKUSTVO I TRADICIJA
Više od 25 godina na tržištu pomorske obuke
Visoki standardi u području edukacije i profesionalnog razvoja
Prepoznati od struke u podizanju razine znanja i stručnog napredovanja u pomorstvu i nautici i stjecanju najviših pomorskih i nautičkih zvanja 
Referentna lista hrvatskih i stranih pomorskih tvrtki partnera

PROGRAM OBUKE
Odjel za brodice i jahte
Osposobljenost za držanje straže
Sigurnosni tečajevi  
Tankerski tečajevi 
Simulatorski tečajevi 
Sigurnosna zaštita brodova i lučkih područja 
Očuvanje okoliša i upravljanje otpadnim vodama
Tečajevi za RO-Ro i putničke brodove 
Offshore tečajevi
Obnavljanje osnovnih i dodatnih ovlaštenja 

ODOBRENJA
Obuka i osposobljavanje pomorskog i nautičkog kadra u skladu je s Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i Pravilnikom o brodicama i jahtama (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske), međunarodnim standardima, konvencijama i preporukama (STCW konvencija, IMO modeli tečajeva i specijalizirani standardi, ISPS kod, SOLAS, MARPOL 73/78) uz posjedovanje certifikata vodećih certifikacijskih organizacija.

Adria Libar

Adria Libar

  Draga 2, 22000 Šibenik, Hrvatska

  +385 (22) 201 170

  info@adrialibar.com

  www.adrialibar.com/